+38977 443 443 / +3892 2734 350 contact@newborn.mk
  • English
  • македонски јазик

Кристина Радевска

Биолог Ембриолог

Биолог Ембриолог

 

2012 година-Завршено средно гимназиско образование во СОУ “Богданци”-Богданци

 

Завршени студии по биохемија и физиологија на Институтот за биологија

 

2017 година-инженер по биологија

 

Обука во Центарот за оплодување со биомедицинско помагање во Постојна, Словенија