+38977 443 443 / +3892 2734 350 contact@newborn.mk
  • English
  • македонски јазик

Нашиот тим

Д-р Татјана Гуржанова

Д-р Татјана Гуржанова

Специјалист акушер, гинеколог и IVF специјалист
Др Владимир Трајковски

Др Владимир Трајковски

Специјалист акушер, гинеколог и IVF специјалист
Д-р Маќули Хаџи Лега

Д-р Маќули Хаџи Лега

Специјалист акушер, гинеколог и IVF специјалист
Кристина Радевска

Кристина Радевска

Биолог Ембриолог

 

ПЕРСОНАЛ