+38977 443 443 / +3892 2734 350 contact@newborn.mk
  • English
  • македонски јазик

Причини за машки стерилитет

Неплодноста кај мажите може да биде предизвикана од голем број на фактори. Главниот проблем кој е заеднички за сите овие фактори е способноста на сперматозоидите да ја оплодат јајце клетката. За разлика од женскиот стерилитет, машкиот фактор на неплодност нема брзо опаѓачка стапка поврзана со возраста. Машкиот фактор на неплодност може да биде широко се категоризиран во две главни групи:

  • Проблеми со создавање на спермата, што значи производство на премалку сперматозоиди или воопшто никакво производство. Оваа категорија е понатаму поделена во категории опструктивна азооспермија и не-опструктивна азооспермија.Опструктивна азооспермија е состојба при која постои производството на сперма, но каналите преку кои спермата се пренесува надвор на ејакулатот се блокирани / оштетени или ограничени од различни причини. Во овие случаи, хируршки методи на екстракција на сперма често се покажуваат како успешни и мажи со опструктивна азооспермија често може да имаат свои биолошки деца со употреба на IVF/ ICSI третманот.Не-опструктивна азооспермија се однесува на проблемите кои се поврзани со производство или созревање на сперматозоидите. Во овие случаи, најчесто се зборува за генетски проблеми, кои предизвикуваат проблеми со производството или созревањето. Хируршкото пронаоѓање сперма понекогаш може да доведе до успех, сепак, во повеќето случаи со цел да се постигне бременост, може да биде потребен  ИВФ третман со користење на сперма од донатор.

 

  1. Проблеми со способноста на сперматозоидите да стигнат до јајце-клетката и да ја оплодат, што може да биде случај кога абнормалната форма или структура на сперматозоидите ги спречува тие да се движат правилно. Понекогаш човекот е роден со проблемите кои влијаат на неговата сперма. Во други случаи, проблемите почнуваат подоцна во животот поради болест или повреда. На пример, цистична фиброза често предизвикува неплодност кај мажите. Бројот и квалитетот на спермата на човекот, исто така може да бидат погодени од неговото севкупно здравје и начин на живот. Некои работи што може да го намалат бројот и / или квалитетот на спермата се:

       – Алкохол        

       – Дрога        

       – Еколошки токсини, вклучувајќи пестициди и олово        

       – Пушењето цигари.        

       – Здравствени проблеми        

       – Лекови        

      – Терапија со зрачење и хемотерапија за рак, или изложеност на зрачење при работа.        

      – Возраста

 

Со цел да се разбере причината и сериозноста на проблемот, анализата на сперма е многу важна. Анализата на сперма ќе покаже многу важни параметри, како волуменот на сперма, и бројот на сперматозоиди кои за возврат ќе покажат дали има доволно сперматозоиди во ејакулатот да ги оплодат јајце-клетките. Сепак, имањето доволно сперматозоиди не е задоволителен услов. Овие сперматозоиди, исто така ќе треба да имаат одредено ниво на подвижност, што укажува на способноста на сперматозоидите да се движат слободно и да ги достигнат јајце-клетките за да се случи оплодувањето. Слично на тоа, морфологијата на сперматозоидите е уште еден многу важен фактор кој покажува колку проценти од сперматозоидите имаат нормална структура и поради тоа, се одржливи. Според објавените стандарди на Светската здравствена организација за одржливоста на спермата во 2010 година, следните параметри се воспоставени за нормална сперма:

 

Обем:> 2,0 ml

Концентрација:> 20 million /ml

Подвижност:> 50%

Морфологија:> 30% со нормална морфологија

Бели крвни клетки (леукоцити): <1 million /ml

pH: 7,2-7,8

 

Ве молиме бидете сигурни дека сте овозможиле 3-5 дена апстиненција пред да го дадете вашиот семен примерок за анализа, за добивање попрецизни резултати. Ова е исто така важно првично за обезбедување на примерокот пред третманот за плодност. Во секој случај, ако е побарано да дадете семен примерок, најдобро е да имате апстиненција во период од 3 до 5 дена, освен ако не е поинаку наведено.

За повеќе информации за тоа што значат броевите на семената анализа, и како да се категоризира семениот примерок врз основа на неговите параметри, ве молиме погледнете во делот “Интерпретирање на резултатите од тестот.” Во овој дел, ќе најдете информации во врска со класификацијата на спермата врз основа на нејзините параметри.

Во некои случаи, дури и ако производството на сперма не е доволно за да се произведе сперма преку ејакулација, мали хируршки процедури како TESA и MESA  може да се користат за добивање на сперма. Овие интервенции се релативно лесни, брзи и безболни. Доколку се пронајдат живи сперматозоиди во текот на овие постапки, оплодувањето може да биде возможно. Сепак, треба да се има на ум дека стапката на оплодување со TESA / MESA сперма ќе биде пониска од оплодувањето со нормално најдената сперма во ејакулатот. Со оглед на квалитетот и созревањето, нивото на хируршки извадените сперматозоиди ќе биде помало споредено со нивото на стандардните сперматозоиди, замрзнување на хируршки изваденa / извлечена сперма често не се препорачува.

Во други случаи, каде што не можат да се најдат сперматозоиди или квалитетот е исклучително низок, користењето на донатор на сперма станува единствената алтернатива. Ве молиме погледнете го делот “Третмани” за повеќе информации за IVF/ ICSI  третман со користење на донатор на сперма.