+38977 443 443 / +3892 2734 350 contact@newborn.mk
  • English
  • македонски јазик

Др Владимир Трајковски

Специјалист акушер, гинеколог и IVF специјалист

 

Образование

1998    Дипломирал на Медицински факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј “, Скопје, Македонија

2000   Државен испит – лиценца за работа во Македонија

2001   Специјализација во гинекологија и акушерство

2002   Постдипломски студии по гинекологија и акушерство

2006   Специјалистички испит по гинекологија и акушерство звршен со успех

Работа и искуство

2001-2016 – вработен на полно работно време на Клиниката за Гинекологија и Акушерство, како консултант по гинекологија и акушерство

2006-2007 – работи во Одделот за интензивна перипартална нега

2007-2010 – работи во одделот за Гинеколошка Онкологија

2010– работи на одделот за неплодност и репродуктивна ендокринологија

2008– помлад асистент на Клиниката

2016– вработен во ЊуБорн Клиник, Центар за фертилитет

Професионална припадност

Член на:    МЛД  –  Македонското лекарско друштво

                 AGOM –  Здружение на гинеколози и акушери на Македонија

                 MSCCP – Македонското здружение за Колпоскопија и Цервикална Патологија

                 ESGO  –  Европското здружение на Гинеколошка Онкологија

                 MAPM – Македонската Асоцијација за Перинатална Медицина

                 ESHRE– Европско Здружение за Хумана репродукција и Ендокринологија

 Член на Комисијата за организирање на:

– Вториот Конгрес на Гинеколози и Акушери на Република Македонија (2003)

– Првиот Охридски состанок на Гинеколози и Акушери на Македонија (2004)

– 16-ти и 17-ти Конгрес на Лекарите на Р. Македонија (2007, 2008)

Присуствувал на:

– JUSTRI годишниот состанок за проблеми поврзани со ХИВ во гинекологијата и акушерството, Загреб, 2012

-PACE – безбедно и ефикасно користење на ligasure инструменти во лапароскопија наспроти отворени гинеколошки процедури, Љубљана 2012

– JUSTRI годишниот состанок за ХИВ / Хепатитис Ц прашања поврзани со хируршките пациенти,  Targu Mures 2013

Jазици

Одлично познавање на англиски јазик, основно познавање на германски и италијански јазик

Тековна професионална пракса

Хистероскопија и лапароскопија во третман на неплодност со поле на интерес во напредни ендоскопски процедури (гинеколошка онкологија), ART