+38977 443 443 / +3892 2734 350 contact@newborn.mk
  • English
  • македонски јазик

MSc Милена Волчева

Ембриолог

Образование:
– Докторски студии: Медицински факултет- Биомедицина запишана 2015 год. на Универзитет “Гоце Делчев”- Штип, Р. Македонија.
-Магистер по Генетика, 2005- 2007 год. го брани магистериумот на тема Хумана репродукција на Медицинска Академија во Софија под менторство на Проф. Д-р. Драга Тончева
-Во 2005 год. дипломира на Софиски Универзитет “Климент Охридски”- Софија, Бугарија на одсек Молекуларна биологија.
Работно искуство:
– Андролог, асистент ембриолог во приватна обшта болница “Ре- Медика”- Скопје ; неколку- годишно искуство како молекуларен биолог во приватна лабораторија за молекуларна дијагностика “Биомед Лаб”- Охрид, за подоцна да се врати на љубовта ембриологија во нашата клиника за инвитро оплодување Newborn Clinic, Скопје.
Стипендии и обуки:
– Стипендија од Министерство за Образование и Наука на Македонија за талентирани македонски студенти во странство .
Сертификати:
За hands- on обуки програма методи во ембриологијата во “Репродуктивен Центар Надежда Софија”ЛТД, Бугарија
За учество на интернационални симпозиуми и конгреси во областа на репродуктивната медицина
Oбука за биоматериали и ткивен инжињеринг Training school, Frederick University, Nicosia, Cyprus