+38977 443 443 / +3892 2734 350 contact@newborn.mk
  • English
  • македонски јазик

Др Владимир Трајковски

Специјалист акушер, гинеколог и IVF специјалист

Образование

 

1998    Дипломирал на Медицински факултет, Универзитет "Св. Кирил и Методиј ", Скопје, Македонија

2000   Државен испит - лиценца за работа во Македонија

2001   Специјализација во гинекологија и акушерство

2002   Постдипломски студии по гинекологија и акушерство

2006   Специјалистички испит по гинекологија и акушерство звршен со успех

 

Работа и искуство

 

2001-2016 - вработен на полно работно време на Клиниката за Гинекологија и Акушерство, како консултант по гинекологија и акушерство

2006-2007 - работи во Одделот за интензивна перипартална нега

2007-2010 - работи во одделот за Гинеколошка Онкологија

2010- работи на одделот за неплодност и репродуктивна ендокринологија

2008- помлад асистент на Клиниката

2016- вработен во ЊуБорн Клиник, Центар за фертилитет

 

Професионална припадност

 

Член на:    МЛД  -  Македонското лекарско друштво

                 AGOM -  Здружение на гинеколози и акушери на Македонија

                 MSCCP - Македонското здружение за Колпоскопија и Цервикална Патологија

                 ESGO  -  Европското здружение на Гинеколошка Онкологија

                 MAPM - Македонската Асоцијација за Перинатална Медицина

                 ESHRE- Европско Здружение за Хумана репродукција и Ендокринологија

 

 Член на Комисијата за организирање на:

 

- Вториот Конгрес на Гинеколози и Акушери на Република Македонија (2003)

- Првиот Охридски состанок на Гинеколози и Акушери на Македонија (2004)

- 16-ти и 17-ти Конгрес на Лекарите на Р. Македонија (2007, 2008)

 

Присуствувал на:

 

- JUSTRI годишниот состанок за проблеми поврзани со ХИВ во гинекологијата и акушерството, Загреб, 2012

-PACE - безбедно и ефикасно користење на ligasure инструменти во лапароскопија наспроти отворени гинеколошки процедури, Љубљана 2012

- JUSTRI годишниот состанок за ХИВ / Хепатитис Ц прашања поврзани со хируршките пациенти,  Targu Mures 2013

 

Jазици

Одлично познавање на англиски јазик, основно познавање на германски и италијански јазик

 

Тековна професионална пракса

Хистероскопија и лапароскопија во третман на неплодност со поле на интерес во напредни ендоскопски процедури (гинеколошка онкологија), ART