+38977 443 443 / +3892 2734 350 contact@newborn.mk
  • English
  • македонски јазик

PGD и PGS

Генетско тестирање PGD и PGS

Што е PGD?

Генетска дијагноза пред имплантација (PGD) е софистицирана научна техника која може да се користи за тестирање на ембрионите за било која специфична позната генетска состојба или хромозомски абнормалности.

Ова овозможува само хромозомски нормалните ембриони или оние кои не се зафатени од одредени нарушувања  да бидат избрани за трансфер за време на Ин витро циклусот, максимизирајќи ги шансите за здраво бебе.

До 70% од ембрионите создадени, или преку природно зачнување или вештачко оплодување не ги преживуваат првите 3 месеци од бременоста, а многу од нив не ја постигнуваат ни имплантацијата поради овие две причини.

Во нашиот центар, хромозомите може да се анализираат за да се идентификуваат хромозомски болести користејќи FISH техника во ембрионалната фаза. Дополнително, студијата на 24 хромозоми може да се направи од страна на CGH и NGS методите. Повторно, со користење на молекуларни генетски методи можат да бидат утврдени генетските болести како што се Таласемија, Цистична фиброза, SMA итн. Во текот на Ин витро апликацијата, здравите ембриони можат да бидат идентификувани  дополнително при одредување на HLA и Rh генотиповите во ембрионите.

 

НАШИТЕ PGD И PGS УСЛУГИ

– Скрининг на 4 и 7 хромозоми за анеуплоидија

– PGS целосен скрининг на хромозоми

– Цистична фиброза

– Бета Таласемија

– Мускулна дистрофија

– Хромозомски транслокации

– Хантингтонова болест

– Кршливо-X