+38977 443 443 / +3892 2734 350 contact@newborn.mk
  • English
  • македонски јазик

Соработници

 

GENETIKS Генетски Дијагностичкиот Центар Истанбул

Турција Д-рЈ.Хакан Озон (генетски специјалист)

 

ФИЛИП ВТОРИ Специјална болница

Oдделение за Урологија и Андрологија