+38977 443 443 / +3892 2734 350 contact@newborn.mk
  • English
  • македонски јазик

Д-р Татјана Гуржанова

Специјалист акушер, гинеколог и IVF специјалист

Специјалист акушер, гинеколог и  IVF специјалист

Специјалист гинеколог за репродуктивна ендокринологија и асистирана репродукција

Образование: Медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Македонија; 1996 година.

Специјалист гинеколог и акушер на Универзитетска болница за гинекологија и акушерство -Медицински факултет, Скопјe: од  2001-2006 година,  со стипендиран престој во Derifort Plimouth Hospital, Велика Британија, RCOG 2002 година

Лиценциран специјалист гинеколог за репродуктивна ендокринологија и асистирани репродуктивни техники од јануари 2014 година со едукација во Nova fertile Group од 01.09.2013 до 01.05.2014, Република Турција.

 

Субспецијалист за хумана репродукција и репродуктивнa ендокринологија – Master Course во биотехнологија на асистирана хумана репродукција и ембриологија - Instituto de Valinciano де Infertilidad (IVI Валенсија универзитет) 2016.

 

Докторски студии: Медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје докторски студии во репродуктивна ендокринологија: 2011-2013

Специјализирана обука и курсеви:

Сертификат за напредни дијагностички техники на ултразвук во гинекологијата и акушерството 2008 година, во Општа болница "Свети Дух" - Загреб, Медицински факултет, како дел од постдипломски студии.

 

Европски сертификат за напредни техники во  примена на лапароскопија и хистероскопија во гинекологијата  - Универзитетска болница, Медицински факултет - Љубљана, Република Словенија, 2011 година.

Членство и припадност:

 

Здружението на гинеколози и акушери на Македонија (ZGOM) Европско здружение за хумана репродукција и ембриологија (ESHRE) Меѓународната федерација на гинеколози и акушери (FIGO) Европско здружение за гинеколошка ендоскопија (ESGE) Меѓународното здружение на ултразвук по акушерство и гинекологија (ISUOG)

Професионално искуство:

 

Д-р Татјана има повеќе од 15 години работно искуство на Универзитетската болница за гинекологија и акушерство - Скопје и ИВФ центарот NewBorn клиника во Скопје.

 

Јазици: англиски, српски, македонски и хрватски јазик.