+38977 443 443 / +3892 2734 350 contact@newborn.mk
  • English
  • македонски јазик

Кристина Радевска

Биолог Ембриолог   2012 година-Завршено средно гимназиско образование во СОУ “Богданци”-Богданци   Завршени студии по биохемија и физиологија на Институтот за биологија   2017 година-инженер по биологија   Обука во Центарот за оплодување со биомедицинско помагање во Постојна, Словенија

Read More »

BSC. МИМОЗА ВИТАНОВА

Мимоза Витанова родена е 11.02.1988 во Скопје. Средно образование завршува 2006 година во СУГС „Раде Јовчевски Корчагин“. Истата година ги започнува своите додипломски студии на универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Природно-Математички Факултет на институтот за биологија. Во 2009 година станува добитник на стипендија за академска размена на Универзитетот Св Климент Охридски – Софија / Бугарија, […]

Read More »

Др Владимир Трајковски

Образование   1998    Дипломирал на Медицински факултет, Универзитет “Св. Кирил и Методиј “, Скопје, Македонија 2000   Државен испит – лиценца за работа во Македонија 2001   Специјализација во гинекологија и акушерство 2002   Постдипломски студии по гинекологија и акушерство 2006   Специјалистички испит по гинекологија и акушерство звршен со успех   Работа и […]

Read More »

Д-р Татјана Гуржанова

Специјалист акушер, гинеколог и  IVF специјалист Специјалист гинеколог за репродуктивна ендокринологија и асистирана репродукција Образование: Медицински факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Македонија; 1996 година. Специјалист гинеколог и акушер на Универзитетска болница за гинекологија и акушерство -Медицински факултет, Скопјe: од  2001-2006 година,  со стипендиран престој во Derifort Plimouth Hospital, Велика Британија, RCOG 2002 година […]

Read More »